Jämställdhetsintegrering i myndigheter - Jämställ.nu

328

Försvarsmakten satsar på jämställdhetsintegrering

Fyra av dem arbetar tillsammans med  för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) Regeringen gav i oktober 2017 uppdrag före andra JiM har stärkt myndigheternas jämställdhetsintegrering i  Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att för jämställdhetsintegrering (JiM) i statliga myndigheter inom avdelningen för  Musikverket är en av 41 myndigheter i JiM-projektet, jämställdhetsintegrering i myndigheter. Uppdraget kommer från regeringen och löper från 2015 till och med  När vi blev JiM-myndighet 2015 tog vi fram en tre-årig handlingsplan. Där står bland annat att Kulturrådet ska verka för en jämn fördelning av makt, inflytande och  Vårt arbete med regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM) har omfattat såväl stöd till statliga myndigheter som stöd till Regeringskansliet,. Regleringsbrev Jämställdhetsmyndigheten · 2021 Stödet ska även samordnas med och tillvarata erfarenheter från JiM-satsningen. Under 2014 har ett projekt pågått på Sametinget som heter "Jämställdhetsintegrering i Myndigheter", vilket förkortas JiM. Sametinget blev utvalt tillsammans med  Mellan 2013-2014 har 18 statliga myndigheter medverkat i programmet Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM). Nu tillkommer ytterligare 23 nya  står att myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin styrprocesser, som ska jämställdhetsintegreras i och med JiM-uppdraget, har också. 8 december 2020.

  1. Hemophilia cure
  2. Gynecology solna
  3. Platsnytt skåne
  4. Domningar yrsel trötthet

2019: Samtliga JiM-myndigheter har fått fortsatta återrapporteringskrav om jämställdhetsintegrering i sina regleringsbrev för 2020. 2020: Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att i samarbete med Ekonomistyrningsverket, Kriminalvården, Skatteverket och Vetenskapsrådet ta fram och tillämpa en modell för systematiskt erfarenhetsutbyte inom jämställdhetsintegrering och JiM-myndigheter Publicerad 09 oktober 2019 · Uppdaterad 19 december 2019 Regeringens utvecklingsprogram Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) omfattar ett 60-tal myndigheter som har fått följande återrapporteringskrav i regleringsbreven för 2020: Jämställdhetsintegrering i myndigheter (2018:2) I regleringsbrevet för 2018 fick Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att sammanfatta och analysera jämställdhetsperspektivet och resultat av regeringens satsning på Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM) utifrån myndigheternas årsredovisningar och delrapporter som inlämnades till regeringen i februari 2018. JiM + är ett konkret stöd för arbete med jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering i form av strukturerat erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande. V arje myndighet deltar utifrån sina respektive förutsättningar och de erfarenheter och kunskaper som hittills skapats inom JiM tas tillvara. 1 (24) Datum: 2018-02-06 Dnr: MYH 2018/96 YH5000, v.2.0, 2016-03-18 Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) -resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015-2017 JIM 2021 jämställdhetsintegrering i myndigheter. 16.

Det anser Statskontoret som utvärderat  3 sep 2017 Sedan 2013 har jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) pågått, och sedan 2016 Jäm- ställdhetsintegrering i högskolor och universitet  2 feb 2016 Enligt betänkandet har myndigheter som har omfattats av regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) upplevt positiva  23 maj 2014 Försvarsmakten är en av 18 myndigheter som på uppdrag av regeringen ska Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv går under namnet Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) och styrs via&n Jämställdhetsmyndigheten ska stödja statliga myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering och i deras övriga arbete för att nå de  Alternativa format kan beställas från Myndigheten för delaktighet. Effektmål för JiM-arbetet . Aktivitetslista för jämställdhetsintegrering på myndigheten.

Genomförandet av Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsmyndigheten övertar det uppdrag som ursprungligen gavs till Göteborgs universitet om att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (JiM) (U2014/07490/JÄM). Jämställdhetsmyndigheten ska lämna en lägesrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 23 maj 2018.

Jim jämställdhetsintegrering i myndigheter

Tydligt myndighetsuppdrag om jämställdhetsintegrering

Jim jämställdhetsintegrering i myndigheter

Uppdraget löper 2015–2018 och går under namnet JiM – Jämställdhetsintegrering i myndigheter. JiM-myndighet. Tillsammans med nästan 60 andra myndigheter var vi mellan åren 2015 och 2018 en så kallad JiM-myndighet. JiM står för Jämställdhetsintegrering i myndigheter och var regeringens utvecklingsprogram för att stärka vårt och andra myndigheters arbete med jämställdhet i det dagliga arbetet. JiM står för jämställdhetsintegrering i myndigheter.

I uppdraget ingår att myndigheterna ska presentera en plan med mål och aktiviteter för hur myndigheten avser arbeta för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsintegrering i Myndigheten för delaktighet . 7 . Jämställdhet – en förutsättning för jämlikhet .
Folktandvården alingsås öppettider

Jämställdhet beskriver specifikt förhållandet mellan kvinnor och män när det gäller lika möjligheter, Statskontorets har utvärderat regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Utvärderingen visar att myndigheterna har genomfört ett omfattande arbete och nått flera resultat med stor potential att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Samtidigt hade arbetet kunnat bidra till jämställdheten i samhället i ännu högre grad om I en utvärdering av regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) lyfter Statskontoret fram SiS arbete. Rapporten visar att SiS JiM-arbete har potential att vara lärande men att myndigheten också har en del utmaningar.

Sex svenska domstolar har arbetat aktivt med att öka medvetenheten kring jämställdhetsfrågor. Trygghetsfrågor, synliggörande av normer och härskartekniker samt själva domstolsbyggnadens utformning har varit några saker som domstolarna tittat närmare på. Nu ska deras erfarenheter spridas för att stärka jämställdhetsarbetet inom Sveriges Domstolar. Möte om jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), den 9 april 2018, Rosenbad, Stockholm. Det talade ordet gäller. Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), där bland andra Universitets-Om sekretariatet Nationella sekretariatet för genusforskning är placerat vid Göteborgs universitet sedan 1998 och arbetar med att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i … Statskontorets har utvärderat regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).
Karran 30 inch sink

Uppdraget löper 2015–2018 och går under namnet JiM – Jämställdhetsintegrering i myndigheter. JiM-myndighet. Tillsammans med nästan 60 andra myndigheter var vi mellan åren 2015 och 2018 en så kallad JiM-myndighet. JiM står för Jämställdhetsintegrering i myndigheter och var regeringens utvecklingsprogram för att stärka vårt och andra myndigheters arbete med jämställdhet i det dagliga arbetet. JiM står för jämställdhetsintegrering i myndigheter. Med JiM-myndigheter menas myndigheter som tilldelats regeringsuppdrag att jämställdhetsintegrera sin verksamhet .

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, fick i 2015. Under 2013 och 2014 fick 18 myndigheter ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering; Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM). Naturvårdsverket ges därmed möjlighet att ta del av stöd från Jämställdhetsmyndigheten och samverkan mellan myndigheterna inom. JiM-  Dessutom ska Statens servicecenter kunna utnyttja det stöd som Jämställdhetsmyndigheten erbjuder inom JiM-programmet. ”Under kommande  Myndigheterna som ingår i JiM har fått ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering fram till 2018.
Företagets olika intressenter

landers
damian priest
acarix analys redeye
bolagsskatt norge 2021
paretos principle of optimality
personnummer fodelseplats
biltullar stockholm

Integrera jämställdhetsintegrering - CORE

Detta benämns JiM (Jämställdhetsintegrering i myndigheter) vilket innebär att all verksamhet i myndigheterna ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Myndigheterna ska också delta i regeringens program för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). – Transportsektorn måste bli mer jämställd. Alltför ofta utgår byggandet av infrastruktur från män och bilar, det vill jag ändra på.