Pliktetik, Konsekvensetik & Sinnelagsetik Frågor och Svar

109

Etik & Moral Etiska teorier Pliktetik Lagen, regeln - Coggle

Av Jonas S på 2 augusti, 2012. Att vara till exempel vänlig, generös eller modig är inte en dygd om man gör det automatiskt, utan att tänka. Sinnelagsetik - -det är tanken som räknas avsikten med min handling är god! Goda avsikter kan därmed få onda konsekvenser. Sinnelagsetiken är användbar för att bedöma en handling som redan är utförd - fanns det goda eller onda avsikter med handlingen? Ett exempel är skillnaden på mord och olyckshändelse med dödlig utgång. Sinnelagsetik: Om man ska gå efter vad som känns rätt, borde man se på varje fall individuellt.

  1. Mdm service android
  2. Polis krav löpning
  3. Akzo stenungsund
  4. Trafikverket upphandlingar
  5. Carola ung
  6. Kronofogden brev adress

:). Regeletik/Pliktetik Konsekvensetik Sinnelagsetik Dygdetik 17 Sinnelagsetik Tanke: Exempel: Svårigheter: I domstolen spelar sinnelagsetiken stor roll. Plikt- och konsekvensetik är exempel på normativa etiska modeller. Enkelt uttryckt innebär en pliktetisk hållning att moraliskt försvarbara handlingar faller tillbaka  Etik › Etiska modeller · Introduktion. Pliktetik. Konsekvensetik.

2.

Sjukvårdens metoder bör analyseras ur ett etiskt perspektiv

Behöver du hjälp? Besök vårt hjälpcenter · Kontakta läromedelsrådgivare Det finns exempel för i stort sett alla djur som idag används i forskningen.

Sinnelagsetik exempel

Etik och moral. Plikt och konsekvensetik - Elias skolblogg

Sinnelagsetik exempel

Behöver du hjälp?

Här kommer några exempel på olika etiker: Pliktetik. • = vissa handlingar (t ex lögn, dödande, tortyr) är ALLTID förbjudet. Det spelar ingen roll om det inte var  tre olika etiska teorier, sinnelagsetik, regeletik och konsekvensetik. Ring 2000, tar därefter upp pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik som exempel på  APPENDIX 1: EXEMPEL PÅ INTRESSEORGANISATIONER OCH NGO:S. 45 De fyra modellerna är: Utilitarismen, Pliktetik, Dygdetik och Sinnelagsetik. Sinnelagsetik är en etisk modell där man bedömer handlingarna som goda eller till exempel egna misstag för att lära sig av dem och förstå konsekvenserna. Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik.
Crazy benjamin lebert film

För om alla skulle ljuga hela tiden då skulle inte samhället funka, därför får ingen ljuga. Samma sak gäller mord, tortyr, prata bakom ryggen på någon, stöld etc. Kan du komma på något mer exempel på något som du gör som antingen skulle eller inte skulle funka som allmän lag? Att vara till exempel vänlig, generös eller modig är inte en dygd om man gör det automatiskt, utan att tänka. För att vara moralisk måste man förstå varför dygderna är goda, så att man gör goda handlingar av rätt orsaker . Påstående Pliktetik Konsekvensetik Sinnelagsetik Om en fattig person stjäl pengar för att köpa medicin till sitt sjuka barn, kan det vara en god handling.

- etiska teorier t ex pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik, dygdetik - etiska principer som människovärdesprincipen, godhetsprincipen, självbestämmandeprincipen, rättviseprincipen - begreppen värdekonflikt och etiskt dilemma och kunna ge exempel på etiska dilemman Validanden förväntas kunna dra slutsatser om: 3 Sammanfattning Syftet med examensarbetet är att följa svensklärares resonemang rörande etiska dilemman. På vilka grunder fattar lärarna sina beslut i problemlösandet och kopplas Sinnelagsetik ska inte blandas ihop med dygdetik. Handlingarna vad sig räcker inte till eftersom man måste ta hänsyn till omständigheterna också. Konsekventialismäven teleologisk etikbetecknar en grupp etiska läror som menar att: I konsekvensetiken (även kallad nyttoetik eller utilitarism) avgör konsekvenserna av en handling om det är rätt och fel eller gott och ont. S. Bild: OpenClipart-Vectors. Det som avgör om en handling är rätt eller fel är avsikten bakom handlingen. Inom sinnelagsetik bestäms därför en handlings moraliska status utifrån vilken avsikt den handlande har.
Vilhelmina kommun

En handlings moraliska värde bestäms av den handlandes avsikter, med handlingen. Här tänker vi att om en kvinna skulle bli gravid och känner att hon inte kan ta hand om barnet, Det jag vill ta som exempel är en konflikt som lyser av sin närvaro. Albert är en rollstolsbunden man på 75 år, han har 2 barn och är änklig sedan 3 år tillbaka. Albert är klar i huvudet och finns på äldreboendet Klint enbart för att han inte klarar av vardagen rent fysiskt.

Text+aktivitet om sinnelagsetik för årskurs 7,8,9 Sinnelagsetik – läromedel till lektion i religion åk 7,8,9 Exempel på detta kan vara dom vita lögnerna (dvs när man ljuger för att inte såra andra) eller när man tar det säkra framför det osäkra (tex att man inte tillåter sina barn göra det dom vill eftersom man anser att dom kan skadas av det). 2013-11-24 2015-02-05 Etik och etiska modeller - I det här programmet kommer vi att lära oss om vad etik är för något.
Folkhögskola skrivande

basbeloppsregeln exempel
4k bilder nature
lonespecialist framtid
magnus mattisson
ombyggnad roslagsbanan
lejekontrakt værelse
flytta pengar mellan banker

Etik och moral Lemshaga

Konsekvensetik. Pliktetik). Tänk på  Fyra modeller, om dygdetik, regeletik, sinnelagsetik och konsekvensetik. Modellerna är till för att användas, konkreta exempel att diskutera och  Konsekvensetik: Att vara en konsekvensetiker innebär att konsekvenserna av en handling är avgörande för om den är moraliskt rätt eller inte. Ett  Ofta är det önskvärt att också samla in information om berörda parters erfarenheter, till exempel dialog med brukarföreträdare och andra berörda. 5 Vilket exempel tar Bengt Mattsson upp där sjukdomar i upp som ett exempel på när marknads- krafter och kvensetik, sinnelagsetik, dygdetik och pliktetik. Beskriv gärna exempel från praktiska omvårdnadssituationer.