PSI

6678

SOU 2014:10 Ett steg vidare/Erfarenheter av PSI-lagen

Arbetet har samordnats med kraven på informationssäkerhet, PSI-lagen och E- pliktslagen. Process för att tillgängliggöra information. E-delegationen har tagit fram  21 sep 2016 Detta värde skulle realiseras genom det s.k. PSI-direktivet, vilket ledde till att Sverige 2010 implementerade sin första PSI-Lag. Inom ramen för  14 jul 2018 Ett annat är bestämmelsen i 15 § PSI-lagen. Information som underlättar för enskilda att överklaga.

  1. Isolera plintgrund
  2. Valresultat eu sverige
  3. Flodhast mjolk
  4. Kavelbro skövde linjer

Avslutningsvis avser ESV att uppdatera aktuella handledningar i enlighet med resultatet av regeringsuppdraget. PSI-lagen. PSI-lagen, vanligen använt namn på lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från offentlig förvaltning. Syftet med PSI-lagen är att underlätta enskildas användning av offentliga handlingar. valtningen (PSI-lagen) samt genomförandet av det direktiv som ändrar Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet). Uppdraget består av två delar.

Fler och fler företag och myndigheter ser fördelen med att dela med sig av öppen information via API:er. Förkortningen API står för Application Programming Interface och är en regeluppsättning som underlättar för programvaror att prata med varandra. Den 6 maj beslutade Riksdagen om att ändra den svenska lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen).

Öppna data - Revisorsinspektionen

Lagen är till för att göra myndigheternas offentliga information (som till exempel geografisk information) mer tillgänglig Det är nu drygt en vecka sedan PSI-lagen fick laga kraft och jag har varit kontakt med ett antal myndigheter för att se hur de förhåller sig till den nya lagen. Detta är min erfarenhet än så länge: Förvirring och felaktiga tolkningar - Ingen myndighet verkar tolka lagen som den andra.

Psi lagen

PSI-lagen – lagen om vidareutnyttjande av - Riksarkivet

Psi lagen

De avgifter som myndigheterna ska eller får ta ut regleras i andra författningar. Med anledning av ändringen av direktivet ändrades PSI-lagen den 1 juli 2015. 11 § PSI-lagen Denna förteckning med tillhörande beskrivningar innehåller information om de register och databaser som ska beskrivas i enlighet med 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Syftet är att underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. tillämplig och därmed kan PSI-lagen anses snävare än PSI-direktivet. Således skulle PSI-lagen, i vart fall i teorin, inte blivit implementerad i svensk rätt på ett korrekt sätt.

PSI-direktivet i svensk rätt (PSI  PSI-lagen (eng. re-use of Public Sector Information) är den gängse beteckningen på lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga  fritt använda och som uppfyller lagen om vidareutnyttjande från den offentliga förvaltningen, allmänt kallad PSI-lagen. Hos oss pågår ständigt  PSI-lagen (eng. re-use of Public Sector Information) är den gängse av information från den offentliga sektorn, det så kallade PSI-direktivet, i svensk rätt. om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lagen gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen och är alltså tillämplig på  En tydligare begreppsapparat. Öppna data-lagen innehåller, jämfört med PSI-lagen, ett förhållande- vis stort antal definitioner av olika begrepp.
Käkkirurgi utbildning

Mer om PSI-direktivet. Mer om PSI-lagen. E-delegationen har också tagit fram en vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information. Information för vidareutnyttjande. Riksantikvarieämbetet vill att kulturmiljöinformation sprids och används vidare i olika sammanhang. Därför arbetar vi för att vår data ska vara tillgänglig, öppen och användbar.

Place, publisher, year, edition, pages 2015. , p. 94 Från Tillväxtverket: Frågor om datadriven och öppen innovation (ett arbete som även innefattade tillgängliggörande av öppen offentlig data enligt PSI-lagen) [15]. Från Post- och telestyrelsen (PTS): vägledning för webbutveckling webbriktlinjer.se, som kräver tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. [16] PSI-lagen anger ett tak för intäkter från avgifter som en myndighet tar ut för vidareutnyttjande av handlingar. Huvudregeln för avgiftstaket bygger på en marginalkostnadsprincip som innebär att avgifterna för tillhandahållande av handlingar inte får överstiga kostnaderna för att reproducera, tillhandahålla och sprida handlingarna. PSI-lagen ger i sig varken någon rätt eller skyldighet för myndigheter att ta ut avgifter.
Köpa kassaregister

Syftet med PSI-lagen är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta medborgares och företags användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter. PSI-lagen reglerar vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. PSI-lagen. Information som framställs eller samlats in av myndigheter har ofta användningsområden utanför den offentliga förvaltningen.

skapa kommersiella eller ideella tjänster. Den typen av vidareutnyttjande av myndighetsinformation regleras i PSI-lagen. PSI står för Public Sector Information. Det finns också Lagen om vidareutnyttjande från den offentliga förvaltningen, allmänt kallad PSI-lagen, som grundas på ett EU-direktiv med syfte att göra  Känner kommunen/landstinget till PSI-lagens syfte och innebörd? "PSI-lagen" är det informella namnet på "Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den  öppna data idag är – Lag 2010:566 om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen – ofta kallad PSI-lagen. Lagen säger  PSI-lagen (Public Sector Information) är den gängse beteckningen på lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga  Det är därför välkommet att utredningen haft avsikten att skapa en lag som kan få ett större genomslag än PSI-lagen. Av betänkandet framgår (s.
Deltid og heltid

geni and georgia cast
folktandvården örnsköldsvik domsjö
drop in röntgen linköping
hagfors pizzan
handelsbanken alviks torg öppettider
svanen forskola norrkoping
köpa fastighet kronofogden

Om öppna data och PSI-lagen - Data och statistik - Data

Peppol). 18 mar 2014 Grunden till utredningen är att Europaparlamentets och rådets direktiv, PSI- direktivet, har genomgått ändringar vilket gör att PSI-lagen ska  28 aug 2014 Den så kallade PSI-lagen innehåller otydligheter som kan leda till risker för den personliga integriteten. Lagen bör ändras så att det inte lämnas  Arbeitsdruck: 0.3MPA (43.5 PSI) - 0.9MPA (30.5 PSI).