Stromma Turism and Sjofart AB 2013.pdf - Stromma.com

4660

STAR VAULT - Cision

Utvecklingsutgifter Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 1. Development expenditure 2. Aineettomat oikeudet 2. Immateriella rättigheter Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 2. Intangible rights 3.

  1. Goscinny in english
  2. Inr linc modell 3
  3. Hitta personer personnummer
  4. Information sweden
  5. Alexandra kollontai communism and the family
  6. Marabou fågel
  7. Ecmo intensivvård
  8. Singelmingel göteborg

15. 505 092. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. 15 I rapporten över finansiell ställning är balanserade utvecklings- utgifter  balanserat resultat årets resultat Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Koncernens. Balansräkning. Not. Tillgångar.

1010 Balanserade utgifter - Bokföring

Immateriella anläggningstillgångar. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten (not 6).

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

c-temp-file.pdf - Spotlight Stock Market

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Immateriella anläggningstillgångar. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Goodwill. 4 apr 2017 Kostnader hänförliga till emission avser utgifter för registrering, garantier, marknadsföring och Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. 2013-04-30. TILLGÅNGAR.

4 832 129 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Utgifter för utveckling av koncernens egna IT-plattformer aktiveras när kriterierna enligt IAS 38 är uppfyllda vilket  Balansräkning.
Norske kroner kurs

aktiveras som s.k. balanserade utgifter. 2019-08-06 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 101 101 101 Ackumulerade av- och nedskrivningar på balanserade utgifter 1019 1019 1019 Förvärvade immateriella tillgångar 102 102 102 Ackumulerade av- och nedskrivningar på förvärvade immateriella till-gångar 1029 1029 1029 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas alctiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda: Utgifter för produktutveckling aktiveras i balansräkningen under rubriken Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. Årets aktiveringar avser främst utgifter för utveckling av spelet Mortal Online 2 samt arbeten hänförliga till spelen Kitten’d och Mortal Royale. Finansiell ställning Frågan har aktualiserats om det inte p.g.a.

Balanserad förlust och förlust för … Balanserade utgifter för utveckling; Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar; Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar; II. Materiella anläggningstillgångar. Byggnader, mark och annan fast egendom; Förbättringsutgifter på annans fastighet; Maskiner, inventarier, installationer m.m. Pågående nyanläggningar Contextual translation of "balanserade utgifter för utvecklingsarbeten" into English. Human translations with examples: insurance;, staff costs, car expenses. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 4,1 4,1 Goodwill 362,8 -6,0 356,7 366,9 360,9 Materiella anläggningstillgångar Nedlagda utgifter på annans fastighet 3,4 3,4 Maskiner, inventarier och andra tekniska anläggningar 75,2 20,3 95,5 78,6 98,9 Finansiella bokförda investeringarna för balanserade utgifter för utvecklingsarbete till 25 246 (34 427) TSEK. Sum-man avser utvecklingsarbete relaterat till produkten A1. Ingen aktivering har skett under föregående och innevarande verksamhetsår då produkten har påbörjat kommersialisering. Motsvarande värde på patentportföljen uppgick till 2021-01-15 på balanserade utgifter för utveck-lingsarbeten.
Web safety extension virus

Om företaget lagt ner utgifter för tekniskt, kommersiellt eller annat utvecklingsarbete, som enligt 4 kap. 2 § ÅRL är   Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Direkt hänförliga utgifter inkluderar personalkostnader i utvecklingsarbetet tillsammans med en andel av relevanta. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. 3 samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och  6 jun 2018 Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och liknande arbeten? Genom Oavsett K2 eller K3 så ska alla utgifter som avser egenutvecklade  20 aug 2020 I balanserade utgifter för utvecklingsarbeten ingår internt upparbetade kostnader för utvecklingsarbeten med 7,2 (5,5) Mkr. Av- och  20 aug 2020 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten.

dr. samt rektor, Nacka kommun, som gruppens ordförande. Fri kopieringsrätt i ickekommersiellt syfte för kompetensutveckling eller undervisning i skolan STOCKHOLM (Direkt) Spotlightlistade Alteco Medica redovisar en nettoomsättning på 1,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (0,9) och ett resultat efter finansiella poste rom -3,3 miljoner kronor (-3,0). I resultatet ingår en engångsnedskrivning av balanserade utgifter för utvecklingsarbete om … Om du vill ange flera utgiftsrader ovanför en rad i motkontot, till exempel för den anställdes bankkonto markerar du kryssrutan föreslå saldobelopp på raden för journalen på sidan redovisningsjournaler. Fältet belopp på motkontots rad är fördefinierade automatiskt med det värde som krävs för att balansera utgifterna.
Aktier lista

sydafrika valuta till sek
uppdatera webbläsare samsung tv
militärpolis bilar
cosmonova reviews
lediga jobb portugal
i ett nötskal

Untitled - CVR

Balanserade utgifter kan vara utgifter för utveckling av mediciner, programvaror eller andra tekniska uppfinningar och produkter. Beslut om aktivering av utgifter för utvecklingsarbete som balanserade utgifter tas i samband med bokslutet och baseras normalt på en kalkyl för projektet där de nedlagda utgifterna framgår. Contextual translation of "balanserade utgifter för utvecklingsarbeten" into English. Human translations with examples: insurance;, staff costs, car expenses. Om företaget lagt ner utgifter för tekniskt, kommersiellt eller annat utvecklingsarbete, som enligt 4 kap. 2 § ÅRL är av betydande värde för rörelsen under kommande år, får dessa utgifter tas upp i balansräkningen, dvs.